kancelaria@joannabrylak.pl

Zespół

Joanna Brylak

Adwokat

Właścicielka kancelarii Joanna Brylak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

Dr Joanna Brylak praktykuje w Warszawie, współpracuje także z kancelariami prawniczymi w Niemczech.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Bochum.

Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wykładowca akademicki, członkini Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz członkini Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkini Rady Naukowej Orzecznictwa Sądów Apelacyjnych, członkini Rady Naukowej Prawa Europejskiego w praktyce.

Prowadzi działalność w przedmiocie świadczenia usług prawniczych z ukierunkowaniem na obsługę klientów krajowych i zagranicznych.

Joanna Brylak posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobywane od 1998 r. podczas wieloletniej pracy jako konsulent w kancelariach prawnych z kapitałem polskim, niemieckim i włoskim. Działalność zawodowa Joanny Brylak sprowadza się głównie do obsługi podmiotów oraz transakcji gospodarczych, a także na doradztwie z zakresu prawa cywilnego.

Wśród naukowych zainteresowań dr Joanny Brylak pozostaje przede wszystkim postępowanie karne, w szczególności postępowanie odwoławcze; jest autorką licznych polskich i zagranicznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa handlowego.

Dr Joanna Brylak włada biegle językiem niemieckim i angielskim, co ułatwia jej integrację zawodową oraz zapewnia swobodę kontaktu z Klientem zagranicznym.

W wolnych chwilach fascynują ją podróże, film oraz sztuka.

Paulina Cekała

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Paulina Cekała doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach adwokackich w Warszawie, gdzie na stanowisku prawnika zajmowała się doradztwem w obszarze prawa cywilnego, rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa karnego.

Adwokat Paulina Cekała wykonuje bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie sporządzania opinii prawnych oraz pism procesowych, a także reprezentacji klienta korporacyjnego przed organami ścigania i sądami. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, reprezentując osoby fizyczne w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.

Jest współautorką publikacji z zakresu procedury karnej.

Adwokat Paulina Cekała prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, a z kancelarią Joanna Brylak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów współpracuje w zakresie prowadzenia i nadzorowania postępowań karnych, cywilnych oraz rodzinnych.

Prywatnie pasjonatka dalekich podróży, miłośniczka kryminałów i sportów ekstremalnych.

Karolina Zawistowska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

W trakcie studiów pracowała, jako wolontariusz w Klinice Prawa – Studenckim Ośrodku Pomocy Prawnej przy WPIA UW. Wiedzę praktyczną zdobywała pracując w kancelariach prawniczych w Warszawie.

W ramach pracy w Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną, przygotowywaniem projektów umów cywilnych oraz pism procesowych, na wszystkich etapach postępowania sądowego i przed jego wszczęciem.

Prywatnie pasjonatka sportu pod każdą postacią, gotowania, dobrej książki oraz filmu.

Daria Gomółka

Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się zagadnieniami prawa cywilnego, w szczególności interesuje się prawem nowych technologii, prawem w internecie. Jej praca magisterska porusza zagadnienie naruszeń prawa autorskiego w przestrzeni internetowej, dokładniej opisując tematykę wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług internetowych.

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną Klienta. W zakresie jej obowiązków leży opracowywanie projektów wniosków, pism procesowych, jak i przedprocesowych, umów i opinii prawnych. Ponadto, jest wsparciem pozostałej części zespołu. Odpowiada także za obsługę administracyjno-biurową Kancelarii.

Prywatnie pasjonatka muzyki alternatywnej, dobrego jedzenia, gier komputerowych.

Dominika Kamińska

Specjalista ds. obsługi spraw windykacyjnych

Dominika Kamińska jest studentką na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Dominika Kamińska zajmuje się zagadnieniami prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości. Pierwsze kroki zawodowe stawiała rozpoczynając pracę w Sądzie. Posiada również duże doświadczenie w masowej obsłudze spraw windykacyjnych.

W kancelarii odpowiada za prawidłową obsługę wierzytelności na etapie przedsądowym, dochodzenie roszczeń pieniężnych na drodze postępowania sądowego, uzyskiwanie tytułów wykonawczych na rzecz małżonka dłużnika, wierzycieli oraz ich następców prawnych. Ponadto, obsługuje sprawy w toku postępowania cywilnego, gospodarczego i egzekucyjnego.

Prywatnie interesuje się muzyką, grą na instrumentach muzycznych oraz malarstwem.

Anastasiia Chernitsyna

Praktykant

Anastasiia Chernitsyna jest studentką na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Z Kancelarią Joanny Brylak jest związana od 2017 r. Interesuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem rodzinnym oraz prawem spadkowym.

W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem projektów pism procesowych oraz analizą dokumentów, spraw, orzecznictwa i doktryny. Zapewnia wsparcie administracyjne w bieżących zadaniach dla pozostałej części zespołu oraz odpowiada za wykonywanie czynności biurowych.

Prywatnie pasjonatka podróży, gotowania, fotografii oraz sportu.