kancelaria@joannabrylak.pl

Oferta

  • Doradztwo prawne w zakresie transakcji gospodarczych, ukierunkowanych zwłaszcza na zachodnioeuropejskich klientów (niemieckie, szwajcarskie i austriackie spółki kapitałowe i osobowe),
  • Doświadczenie w zakresie joint venture, fuzji, przejęć, prywatyzacji i reprywatyzacji przedsiębiorstw, inwestycji zagranicznych, prawa kontraktów, Mergers & Acqusitions i genezie umów handlowych – włącznie z zawieranymi pomiędzy Republiką Federalną Niemiec, Szwajcarią, Austrią i Polską,
  • Obsługa podmiotów sektora publicznego,
  • Doświadczenie w prawie obrotu nieruchomościami, zwłaszcza w obrocie nieruchomościami przez cudzoziemców w Polsce, praktyka w prawie budowlanym (prawna obsługa inwestycji budowlanych na skalę międzynarodową),
  • Praktyka w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego, prawa nieletnich, prawa handlowego i prawa spółek handlowych, upadłości, prawa bankowego, prawa pracy i prawa karnego,
  • Doradztwo prawne dla indywidualnych klientów polskich i zagranicznych, osób fizycznych i prawnych w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i prawa medycznego.